Roskole

Vi tilbyr to rokurs for voksne sommeren 2017

Det første blir holdt  29 / 30 april og det siste holdes 26 / 27 aug

Roskolen er et introduksjonskurs for voksne. Etter kurset kan du bli med i tur- og mosjonsgruppen, ro coastal eller ro masters på Bogstad.

På roskolen lærer du grunnleggende roteknikk, ord og uttrykk, sikkerhetsregler og hvordan båt-materiell behandles.

 Kurset går over en helg, kl 10-16 lørdag og kl 10-16 søndag, samt fire etterfølgende onsdager kl 1730-1930. Dog med unntak av 17. mai. For det første kurset blir det tilbud om instruksjon 3, 10, 24 og 31. mai. Det er ikke obligatorisk å delta alle onsdagene for å bestå rokurset.
Kurset koster kr 1600,-
 Du må være svømmedyktig for å kunne delta.
Påmelding
Send mail med navn, alder og mobilnummer til:

roskole@christiania-roklub.no.

roskole2011

Stein instruerer på roskolen 7 mai 2011

 

 


Tips om teknikk: