logo_335_140

Christiania Roklub har som ambisjon å være en ryddig og seriøs idrettsforening som gir alle aldersgrupper et godt trenings- og rotilbud i gode båter av alle typer. Klubbmiljøet skal være åpent og inkluderende.

Klubben har et stort aktivt konkurransemiljø med base på Bogstadvannet og norges største tur- og mosjonsmiljø med base på Kongen i Frognerkilen.

Er du under 27 år og ønsker å ro race kan du ta kontakt med race@christiania-roklub.no

For voksne nybegynnere tilbyr vi roskole vår og høst.

For å bli medlem send en epost til medlem@christiania-roklub.no med:

Navn, fødselsdato, kjønn, adresse og mobilnummer. Om du er under 18 år må du også oppgi navn og kontaktdetaljer for en foresatt.

Medlemsavgift for 2017 er 1400,-

For spørsmål om medlemskap kontakt medlem@christiania-roklub.no

Sikkerhetsreglement: Last ned

Tid Aktivitet
23. mars Generalforsamling 2017
1. april Concept regatta. Kongen
19. april Dugnad
23. april kl 11.00 Åpning
29.-30. april Roskole
28. mai Eskaderoing til Solodden
8. juni Bleikøya Rundt
14. juni Geita Rundt
17.-18. juni Overnatting på Steilene
29. juni Vi griller på Toppen
29. juli Barmen Rundt
10. august Vi griller på Toppen
19.-20. august NM
21. august ARO-mila
24. august Vi griller på Toppen
26.-27. august Roskole
2.-3. september Overnatting på Steilene
16.-17. september NM Coastal
1. oktober Ulvøya Rundt
12. oktober Klubbkapproing
26. oktober Høstmøte
9. november Rekeaften
14. desember Grøtkveld
 15. mars 2018  Generalforsamling 2018
(mer…)

Race

Hovedtrener damer:  Sigurd Gullerud

Hovedtrener herrer: Ernie Clark

Kontakt: race@christiania-roklub.no

Para

Birgit Skarstein fra CR vant gull i VM i 2014!

Coastal

Besøk oss på facebook: Team Coastal Rowing Norway

 

Masters

 Reserver Båt

Tur og Mosjon

Treningstider Kongen

(ferdig skiftet)

Tirsdag og torsdag: 17:30

Lørdag: 07:30

Klubbhus på Kongen

Frognerstranda 2

0250 OSLO

Tlf. +47 92088200 (Styreleder Erling Storm)

 

For spørsmål om medlemskap eller

oppdatering av medlemsregister

medlem@christiania-roklub.no

 

For spørsmål om roskole for voksne

roskole@christiania-roklub.no

 

For spørsmål om leie av lokaler

NB! Vi leier kun ut til aktive medlemmer i klubben

utleie@christiania-roklub.no

 

For andre hendvendelser

post@christiania-roklub.no

Facebook

Til helgen braker det løs med NM på Årungen! Vi er klare og gleder oss til å gi gass!!!

Heia Christiania!
...

View on Facebook

Helt Grill-Konge i går kveld! Vi er jo så heldig å ha et klubbhus med en fantastisk takterrasse. Ca 3 ganger hver sommer inviterer vi til grilling på Toppen etter trening på fjorden eller Bogstad. Neste gang er 24. august, kanskje vi sees? ...

View on Facebook

Ferien er over for de fleste og mange startet opp rotreningen på Kongen i dag. Her er de tilbake fra t/r Ormsund Roklub. Flatt vann til og med! ...

View on Facebook

Barmen rundt: Dette var kommentaren fra Helge Tønnessen som ikke overraskende vant fellesstarten (dobbelsculler, Christiansand RK) ...

View on Facebook

I dag gikk den tradisjonsrike regattaen Barmen rundt av stabelen i regi av Risør Ro- og padleklubb. CR's damefirer rodde inn som nr 2 av alle startende!

Tilsammen 38 lag (roere/padlere) deltok i fellesstarten, herav 17 deltakere fra CR, med tre 3/4'ere (et herrelag, et damelag og en mix) og to singlescullere.
...

View on Facebook

Tre CR-roere har vært på "Ro-ferie” fra Bodø til Mosjøen! Her en rapport fra Stein, Torill og Kjersti:
– Kun et par dager vi ikke har vært iskalde på føttene, i hvertfall ikke hele tiden, men det er kanskje prisen for et upåklagelig roføre! Snittemperatur på 12 grader i luften. Hvor lite det har vært i vannet, er det nok like greit at vi ikke har sjekket. Vi rodde inn til Svartisen på veien. Et åreblad brakk, noe som kunne vært skjebnesvangert. Vi klarte å fikse det med spjelking og gaffateip. Hvis noen lurer på hvordan det skjedde så var det faktisk en ku som tråkket på det! Turen til Vega og Ylvingen måtte skje med ferge. Vi hadde nok kommet oss dit, men ikke derfra pga. vindretning og styrke. Pga regn og temperatur, må vi innrømme at teltet har blitt byttet ut med faste vegger og tak noen netter. På den annen side: Den eneste morgenen vi fikk servert varme kanelsnurrer på "sengen" var i teltet på Utøy, nord på Dønna. Lunsjen og varmen hos CR-roer Anders Værang før vi krysset Polarsirkelen var heller ikke til å kimse av. Siste natt på skjæret nå, før vi avslutter turen. Oppsummert: Kaldt, vått og fantastisk flott!
...

View on Facebook

Sent, men godt: Gratulerer til NSR som søndag vant firer med styrmann i Henley Royal Regatta! Sist noen norske vant var en 2x i 1991 (noen som vet hvem som rodde?) og før det, CR vant Thames Challenge Cup i 1921.
GRATULERER NSR!
...

Gratulerer til Norske Studenters Roklub som vant The Britannia Challenge Cup i Henley Royal Regatta!

View on Facebook

CR regattaen 2017

Christiania regattaen går av stabelen

24. og 25. juni 2017 på Årungen Roarena

Velkommen!

Invitasjonen og mer informasjon finner du her

RESULTATER:

CR-regattaen_2017.Resultat_Lordag

  CR-regattaen_2017.Resultat_Sondag

Ved spørsmål send mail til crregatta@gmail.com

Mudring Bogstad

Generell info

3EC61925-8245-4A3F-B02E-92086ED4E5C7Bogstadvannet er et svært populært og lett tilgjengelig utfartsmål med rike muligheter for bading, vannsportsaktiviteter, fiske og andre friluftsaktiviteter. Christiania Roklubb har hatt treningsarena med robane her siden 1966. Vannet er nå i ferd med å gro igjen, hovedsakelig på grunn av tilsig av sedimenter fra Sørkedalselven.

Tilsiget av sedimenter fører til at vannet er blitt grunnere og ved lav vannstand er det ikke mulig å ro. Grunt vann gir også bedre vekstforhold for en del uønsket vegetasjon i vannet. Bogstadvannet har blant annet en livskraftig bestand av problemplanten vasspest. Tett vegetasjon opp i vannspeilet skaper store problemer for roerne og den er til sjenanse for svømming. I de dypere delene av vannet vil oksygennivået minke og det kan løses ut uønskede stoffer (næringssalter og miljøgifter) fra sedimentene slik at vannet ”kveles”. Dette fører til problemer for fisk og bunndyr.

Christiania Roklub har derfor i en årrekke jobbet for å få til en mudring av vannet. Roklubben har nedlagt et omfattende utrednings- og planleggingsarbeid slik at mudringstiltaket kan gjennomføres uten å skade miljø eller biologisk mangfold. Til dette har spisskompetanse fra bl.a. NIVA, Sweco og Ecoloop vært engasjert.

Tiltaket er godkjent av bl.a. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Plan- og bygningsetaten i Oslo og Bærum, Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo.

Det skal mudres i områdene som er markert med gult i kartet under. Mudringen er planlagt utført i perioden juni - september 2017. Fra mudringsenheten ute på vannet suges sedimentene opp og pumpes til avvanningsområdet (markert i hvitt) gjennom fleksible rør.

Illustrasjon av områder som skal mudres (gule felt) og areal for avvanning (hvitt felt):

Masser og vann fylles i Geotuber som er store vanngjennomtrengelige ”sekker” av geotekstil som holder tilbake sedimentene og slipper ut vann. Se illustrasjon under. Geotubene legges på en membran for vannoppsamling og det er etablert nødvendige rørføringer slik at rent vann pumpes tilbake til Bogstadvannet.

      Illustrasjon av Geotuber  

Totalt skal det mudres ca. 45.000 m3. Volumet reduseres raskt når vannet renner ut. Geotubene vil ha en dimensjon på inntil 60 x 15 meter med en vannfylt makshøyde på 2-2,5 meter. For de organiske sedimentene fra Bogstadvannet vil høyden i løpet av uker være anslagsvis 1-1,5 meter. Etter avvanning skal massene graves ut og anvendes til jordforbedring på jordene i nærområdet i løpet av en to-årsperiode. Dette gjøres i et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune og Norsk institutt for bioøkonomi (Ås).  Slik sikrer vi lokal gjenbruk av massene og unngår frakt til deponi, noe som ville medført tusenvis av lastebillass.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Oslo kommune, Spillemidler, tilskudd fra Eckbos legat  og Bergesenstiftelsen, samt egne midler fra Christiania Roklub.

Publikum kan bruke vannet som vanlig i hele sommer. Badestranden blir ikke berørt.

I perioden mens det ligger masser mellomlagret på avvanningsområdet er det foretatt en liten midlertidig omlegging av turstien «Bogstadvannet rundt» slik det fremkommer av kartskissen under. Omleggingen er merket.

Etter at massene er fjernet vil hele området tilbakestilles til samme stand som det var før arbeidene startes.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Peik Ellingsen på e-post: peikell@online.no

Info til brukere av Bogstadvannet

Hei aktive brukere av Bogstadvannet. Som dere har sett er entrepenøren (Ojanen OY) i gang med forbredelser til å sette i gang med mudringen. Oppstart for selve mudringen skulle ha vært i morgen (15. juni) men desverre har alt regnet de siste ukene forsinket fremdriften. Ojanen håper nå på forsiktig oppstart kanskje på fredag (17). Mudringsprammen ble løftet på vannet sist søndag, og ligger nå på Fossum, klar til å flyttes over til munningen av Sørkedalselven hvor mudringsarbeidet skal starte. Vedlagt finner dere et kart over Bogstadvannet, hvor de forskjellige tiltaksområdene er tegnet inn. Område M1 er ved utløpet av elven, og her skal mudringen startes. Det vil bli lagt ut en s.k. silt gardin rundt mudringsområdet. Dette er en lang pølse med en gardin hengende under som skal fange opp slampartikler fra mudringen slik at disse ikke sprees ut i Bogstadvannet og nedover i Lysaker elven. Rundt denne siltgardinen kan vi ro. Bøyestrekk general Bjørn Lundiin og undertegnede har i dag trukket hele bøyestrekket mot Fossum siden ca 100m, slik at buen rundt elvemunningen har blitt større. Vi håper at dette gir nok plass til mudringsmaskinen (Watermaster) og at vi derfor kan ro hele strekket (men i større bue) Roere må ikke komme innenfor silt gardinen. Fra Watermaster og inn til avvanningsområdet (O2) vil det flyte en slam kabel, + at det vil flyte en vannkabel med returvann fra O2 til ut på dypt vann. Roere må hele tiden gjøre seg kjent med hvor disse rørene ligger. Arbeidet rundt området M1 vil vare ca til 15-20 juli. Deretter står område M2 for tur. Silt gardin og rør vil da bli flyttet. Da kan det bli mer kritisk med hensyn til tilgjengelighet for roere til vannet. F. eks, når det skal mudres ved bryggen så vil den bli fjernet (trukket ut på dypt vann) ca i begynnelsen av august. Vi vil komme tilbake med med detaljerte opplysninger om dette når vi vet mer. Områdene M3 (Kråka) M4 (Bjørnsgård) og M6 (golfbanen) kommer til slutt, mer info her følger.  Men mudringen også i disse områdene kan føre til begrensninger i roaktiviteten pga  slamrøret fra Watermasteren og siltgardinen til enhver tid rundt denne. Informasjon om mudringsfremdrift vil bli lagt ut på CR hjemmesiden + at opplysninger vil bli hengt opp på hvit tavle i klubbrommet. Så, til dere som har mottatt denne mailen, spre disse opplysningene til alle aktive brukere av Bogstadanlegget. Beklager at bruken av vannet ikke kan bli optimalt i år. (men så blir det så mye bedre)   Mvh Bjørn og PeikKart